Српско социолошко друштво даје стручно мишљење о стручности и компетенцијама дипломираних социолога и професора социологије за извођење наставе
уторак, 03 март 2020 22:11

Скупштине Српског социолошког друштва је 25. октобра 2019. године, усвојила Предлог за давање стручног мишљења о стручности и компетенцијама дипломираних социолога и професора социологије за извођење наставе из изборних предмета у средњим школама.

Да би заинтересовани средњошколски наставници могли да добију ову потврду, потребно је да попуне образац захтева, који се налази на сајту, и да га пошаљу на мејл Друштва. Том приликом је потребно да пошаљу и скенирану диплому о завршеним студијама и додатак дипломи (за студенте који су завршили студије по болоњском режиму). Они који су раније студирали, могу да пошаљу потврду о положеним испитима. На основу ових докумената ће се извести допунска аргументација о компетентности сваког појединог наставника, навођењем положених испита који су релевантне за поједине изборне предмете .

Захтев за издавање стручног мишљења о компетенцијама за извођење наставе из изборних предмета у средњим школама - линк