Записник са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва 2019. године

 

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

Редовна годишња скупштина Српског социолошког друштва одржана је у петак, 25. октобра 2019. године, са почетком у 1730 часова на Мећавнику. Скупштини је присуствовало 34 члана друштва, чиме је испуњен услов из члана 13. Статута о пуноважности одлучивања, који каже да Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од трећине чланова, јер закључно са 01.04.2019. године ССД има 100 чланова са плаћеном чланарином за 2019. годину.

 

Скупштину је отворила председница ССД Јасмина Петровић.

 

У свечаном делу седнице, Божо Милошевић, председник жирија за доделу награде за животно дело „Радомир Лукић“, прочитао је одлуку жирија о додељивању награде за животно дело. Награда је додељена проф. др Миодрагу Ранковићу. Образложење је дато у прилогу и саставни је део овог записника. Плакета за награду биће додељена накнадно.

Такође, у свечаном делу седнице, Снежана Стојшин, чланица жирија за доделу награде ССД „Војин Милић”, прочитала је одлуку жирија о додељивању награде за најбољу књигу из социологије у 2018. години доц. др Марици Шљукић за књигу Фабрика: Индустрија у пост-социјалистичкој Србији. Образложење је дато у прилогу и саставни је део овог записника. Плакета за награду биће додељена накнадно.

Председница ССД Јасмина Петровић обавестила је присутне да је Марица Шљукић председништву послала писмо поводом награде у коме се каже:

 

Поштоване колеге, уважени чланови жирија, драги пријатељи,

 

Част и радост донела ми је вест да је мојој књизи Фабрика: индустрија у пост-социјалистичкој Србији додељена награда „Војин Милић“. Сигурна сам у то да ова одлука није лако донешена имајући у виду сјајне наслове који су се нашли не само у ужем, него и у ширем избору за награду. У том смислу желим, пре свега, да честитам свим колегама на објављеним књигама и изразим уверење да ће све оне имати примену у будућим социолошким истраживањима, као и да ће заузети значајно место у социолошкој заоставштини намењеној будућим генерацијама.

Уз жаљење што нисам у могућности да награду примим лично, а осећајући потребу да искажем поштовање и захвалност члановима жирија и свим члановима Друштва, на овај начин бих вас упутила на главни разлог који је утицао на избор теме којој је посвећена моја књига, без намере да вас сувишним и дугачким излагањем оптеретим.

Наиме, за разлику од Моришиме који се, анализирајући привредну и друштвену историју Јапана, пита зашто је Јапан успео, ја у књизи полазим од питања зашто Србија није успела, имајући у виду чињеницу да је на почетку индустријализације имала значајан потенцијал за индустријски развој, а да се у периоду пост-социјализма суочава са готово потпуном девастацијом домаће индустрије. У настојању да на ово питање одговорим, анализу карактеристика домаће српске индустрије заснивам на историјској, теоријској и емпиријској перспективи.

У нади да ће моја књига бити од користи у разумевању тешког положаја у коме се налази домаћа индустрија у Србији, или, боље речено, оно што је од ње остало, поздрављам вас и желим вам успешан рад и лепо дружење.

 

У Новом Саду, 24.10.2019. године

 

Након тога, председница ССД Јасмина Петровић предложила је следећи

 

Дневни ред

 

 1. Избор председавајућег Скупштине ССД и радног председништва;
 2. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 10.11.2018;
 3. Извештај о раду ССД за 2018. годину;
 4. Финансијски извештај ССД за 2018. годину;
 5. Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ за 2018. годину;
 6. Предлог измена и допуна Статута Српског социолошког друштва;
 7. Предлог допуне Правилника за такмичење ученика средњих школа из социологије;
 8. Избор чланова Одбора за професионална питања;
 9. Избор чланова Надзорног одбора;
 10. Избор чланова Суда части;
 11. Избор чланова жирија за награду „Војин Милић“;
 12. Избор чланова жирија за награду „Радомир Лукић“;
 13. Избор редакције часописа „Социолошки преглед“;
 14. Избор председништва ССД;
 15. Разно.

 

ad 1. У радно председништво изабрани су Божо Милошевић (као председавајући), Биљана Милошевић Шошо и Јасмина Петровић (као чланови).

 

ad 2. Скупштина је једногласно усвојила Записник са Скупштине ССД 10. новембра 2018. године.

 

ad 3. Извештај о раду Друштва између две скупштине поднела је Јасмина Петровић, у име Председништва ССД. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, Извештај о раду Друштва између две скупштине усвојен је једногласно.

 

ad 4. Финансијски извештај о раду ССД-а, у име Надзорног одбора ССД-а, поднео је секретар председништва Слободан Мрђа. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, Финансијски извештај о раду ССД-а усвојен је једногласно.

 

ad 5. Извештај о раду редакције часописа Социолошки преглед поднео је главни и одговорни уредник Урош Шуваковић. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ усвојен је једногласно.

 

ad 6. Предлог измена и допуна Статута Српског социолошког друштва, образложио је Слободан Мрђа, нагласивши да се ради само о промени члана 4. Статута и то седишта (адресе) ССД и часописа Социолошки преглед. Предложено је да ново седиште (адреса) ССД и часописа Социолошки преглед буде у просторијама Института за политичке студије, у Улици Светозара Марковића 36 у Београду.

Након тога, Предлог измена и допуна Статута Српског социолошког друштва усвојен је једногласно.

 

ad 7. Предлог допуне Правилника за такмичење ученика средњих школа из социологије образложила је Снежана Стојшин. Нагласила је да код других предмета где постоји такмичење средњошколаца сви који не освоје прва два места добијају дипломе за треће место и то се бодује наставницима у средњим школама, док се код нашег такмичења из социологије дипломе добијају само прва три ученика. Предлог је да се допуни последњи пасус Правилника где ће се предвидети да се за прва два места додељују дипломе за прво и друго место, док сви остали учесници републичког такмичења добијају диплому за треће место.

Након тога, Предлог допуне Правилника за такмичење ученика средњих школа из социологије усвојен је једногласно.

У оквиру ове тачке дневног реда Снежана Стојшин образложила је и предлог Одсека за социологију Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду и Удружења наставника социологије Војводине за давање стручног мишљења о стручности и компетенцијама дипломираних социолога и професора социологије за извођење наставе из изборних предмета у средњим школама. Предлог је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, Предлог за давање стручног мишљења о стручности и компетенцијама дипломираних социолога и професора социологије за извођење наставе из изборних предмета у средњим школама усвојен је једногласно.

 

ad 8. Због истека мандата члановима Одбора за професионална питања, председништво ССД-а за нове чланове Одбора за професионална питања предложило је: проф. др Валентину Соколовску (Универзитет у Новом Саду), проф. др Слободана Цвејића (Универзитет у Београду), проф. др Гордану Стојић (Универзитет у Нишу), Милана Станића и проф. др Дарка Радисављевића (Универзитет у Београду).

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.

 

ad 9. Због истека мандата члановима Надзорног одбора, председништво ССД-а за нове чланове Надзорног одбора предложило је: проф. др Драгана Тодоровића (Универзитет у Нишу), проф. др  Оливеру Марковић Савић (Универзитет у Приштини, Косовска Митровица) и проф. др Божу Милошевића (Универзитет у Новом Саду) .

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.

 

ad 10. Због истека мандата члановима Суда части, председништво ССД-а за нове чланове Суда части предложило је: проф. емеритус др Љубишу Митровића (Универзитет у Нишу), проф. др Силвана Болчића (Универзитет у Београду) и проф. др Александра Костића (Универзитет у Приштини, Косовска Митровица).

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог

 

ad 11. Због истека мандата члану жирија за награду „Војин Милић“ Владимиру Вулетићу и именовања на другу функцију чланице жирија Снежане Стојшин, председништво ССД-а за нове чланове жирија за награду „Војин Милић“ предложило је: проф. др Бранимира Стојковића (Универзитет у Београду и Универзитет уметности у Београду) и проф. др Жолт Лазара (Универзитет у Новом Саду).

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог

 

ad 12. Због истека мандата чланова жирија за награду „Радомир Лукић“, председништво ССД-а за нове чланове чланова жирија за награду „Радомир Лукић“ предложило је следеће редовне професоре: др Срђана Шљукића (Универзитет у Новом Саду), др Драгољуба Ђорђевића (Универзитет у Нишу), др Милојицу Шутовића (Универзитет у Приштини, Косовска Митровица), др Јовицу Тркуљу (Универзитет у Београду) и др Владимира Вулетића (Универзитет у Београду).

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.

 

ad 13. Због истека мандата члановима редакције часописа Социолошки преглед, председништво ССД-а за нове чланове редакције предложило је: проф. др Уроша Шуваковића (Универзитет у Београду), за главног и одговорног уредника, проф. др Весну Милтојевић (Универзитет у Нишу), проф. др Веру Вратушу (Универзитет у Београду), проф. др Слободана Антонића (Универзитет у Београду), др Наду Новаковић, вишег научног сарадника (Институт друштвених наука, Београд), проф. др Марицу Шљукић (Универзитет у Новом Саду) и проф. др Јовану Чикић (Универзитет у Новом Саду), за чланове редакције.

У дискусији је учествовао Урош Шуваковић, који је истакао да се састав међународног дела редакције неће мењати.

Чланови међународног дела Редакције су:

Professor Sue Scott (FAcSS), Honorary Professor University of York, Visiting Professor University of Helsinki, president of European Sociological Association (ESA) 2017-2019, UK; Professor Carmen Leccardi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, president of European Sociological Association (ESA) 2013-2015, Italia; Проф. др Елена Юрьевна Гускова, Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) - Центр по изучению современного балканского кризиса,  иностранный член Сербской академии наук и искусств, Москва, Росси́я; Проф. др Ирина Троцук, Российский университет дружбы народов, Росси́я; Professor Aleksandar Jokić, Portland State University (USA); Professor Veljko Vujačić, Oberlin College, Ohio (USA); Professor Marjorie Cohn, Santa Clara University School of Law (USA); Prof. dr Sergio Schneider, Federal  University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil; Prof. dr Yan Hairong, Тhe Hong Kong Polytechnic University-Department of Applied Social Sciences, Hong Kong, PR China; Prof. dr Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowi, Polska; Проф. др Петре Георгијевски, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Филозофски факултет во Скопје, Северна Македонија; Prof. dr Sergej Flere, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija; Проф. др Анна Иванова Мантарова, Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН, София, България; Проф. др Лазо Ристић, Универзитет у Бања Луци, Факултет политичких наука, Република Српска - Босна и Херцеговина; Dr Nevena Kulić, senior research scientist, European University Institute, Max Weber Programme, San Domenico di Fiesole, Italia; Ana Cosima Rughinis, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Romȃnia; Dr Petre Raluca, Conferentiar doctor, Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi si Literaturi Moderne si Stiintele Comunicarii, România; Doc. dr Rafael Vázquez García, Universidad de Granada, España; Doz. Dr. Saša Bosančić, Universität Augsburg, Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland; Гл. ас. др Дона Костадинова Пикард, Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН, София, България.

Скупштина је једногласно прихватила оба предлога.

 

ad 14. Због истека мандата члановима Председништва ССД-а, за нове чланове председништва предложени су: проф. др Слободан Миладиновић (Универзитет у Београду), за председника ССД, др Слободан Мрђа (Завод за проучавање културног развитка, Београд), за секретара, и за чланове Председништва: проф. др Снежана Стојшин (Универзитет у Новом Саду), проф. др Јован Базић (Универзитет у Приштини, Косовска Митровица), проф. др Слађана Драгишић Лабаш (Универзитет у Београду), проф. др Јасмина Петровић (Универзитет у Нишу) и проф. др Урош Шуваковић (Универзитет у Београду), као главни и одговорни уредник часописа Социолошки преглед.

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.

 

ad 15. У оквиру тачке Разно није било предлога ни расправе.

 

Прилози:

-       Образложење жирија за доделу награде ССД „Радомир Лукић“;

-       Образложење жирија за доделу награде ССД „Војин Милић”;

-       Извештај о раду ССД у 2018. години ;

-       Финансијски извештај за 2018. годину;

-       Извештај о раду редакције часописа Социолошки преглед у 2018. години;

-       Предлог измена и допуна Статута ССД;

-       Предлог допуне Правилника за такмичење ученика средњих школа из социологије.

-       Предлог за давање стручног мишљења о стручности и компетенцијама дипломираних социолога и професора социологије за извођење наставе из изборних предмета у средњим школама.

 

У Београду, 20.12.2019. године

 

Председавајући Скупштине ССД

Божо Милошевић

 

Записник саставио

Слободан Мрђа