Други позив - Међународна научна конференција: Култура и идентитети
субота, 22 јун 2019 09:27

Имајући у виду социолошко одређење идентитета као начина на који појединци и колективитети систематски успостављају и означавају разлику у односу на друге појединце и колективитете (Jenkins, 2008), неспорно је да култура (тачније низ културних обележја) има централно место у поимању и доживљавању личних, групних и колективних идентитета. Њена улога је кључна не само у домену номиналне идентификације (именовања) кроз симболичко представљање, него и у домену практичних импликација идентификовања и припадања неком колективитету.

 

Важно: Молимо вас да обратите пажњу на промену термина одржавања конференције и померање датума за пријаву апстраката.

Други позив у ПДФ формату