Записник са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

ЗАПИСНИК
Са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

Редовна годишња скупштина Српског социолошког друштва одржана је у суботу, 26. марта 2011. године, са почетком у 1130 часова, у слушаоници 103, спрат 1, Филозофског факултета у Београду. Скупштини је присуствовало 87 чланова друштва, чиме је испуњен услов из члана 13. Статута о пуноважности одлучивања.
Скупштину је отворио председник ССД Слободан Антонић. Пре преласка на дневни ред, председник је позвао присутне да минутом ћутања одају почаст двојици преминулих чланова, угледних социолога и некадашњих председника Друштва, проф. Михајлу Поповићу и проф. Милану Трипковићу.
Председник је поздравио и представнике колективних чланова ССД, проф. др Ђуру Стевановића, председника Српског удружења за социологију села и пољопривреде, проф. др Драгољуба Ђорђевића, председника Југословенског удружења за научно истраживање религије (ЈУНИР-а) и проф. др Рајка Куљића, председника Социолошког друштва Републике Српске. Такође је поздравио и Милана Станића, председника Удружења наставника социологије Војводине.
Након тога, председник ССД Слободан Антонић предложио је следећи

Дневни ред

1.    Избор радног председништва и председавајућег Скупштине;
2.    Извештај о раду Друштва између две скупштине;
3.    Верификација Статута ССД;
4.    Задаци Друштва у наредном периоду;
5.    Избор председника и председништва Друштва;
6.    Избор главног уредника и редакције Социолошког прегледа;
7.    Избор Одбора за професионална питања;
8.    Избор Надзорног одбора;
9.    Избор Суда части;
10.    Разно.

Присутни с једногласно усвојили предложени дневни ред, по којем је настављен рад Скупштине.
ad 1. У радно председништво изабрани су Слободан Антонић (као председавајући), Милош Немањић и Јасмина Петровић (као чланови).
ad 2. Извештај о раду Друштва између две скупштине поднели су Слободан Антонић, у име Председништва, Жолт Лазар, у име редакције Социолошког прегледа, Живојин Петровић, у име Надзорног одбора и Милош Немањић, у име Суда части. Извештаји су дати у прилогу, и саставни су део овог записника. С обзиром на то да није било пријављених за дискусију, извештаји су усвојени једногласно без расправе.
ad 3. Председник ССД Слободан Антонић објаснио је поступак статутарних промена, започетих на скупштини у Врднику, 27. маја 2006. године и настављених на скупштини у Београду, 17. јануара 2009, као и током поступка пререгистрације ССД. Текст Статута је усвојен једногласно.
ad 4. О задацима Друштва у наредном периоду говорио је председник ССД Слободан Антонић. Реферат о задацима Друштва у наредном периоду дат је у прилогу и саставни је део овог записника. У дискусији су учествовали: Владимир Милић (који је говорио о проблему укидања социологије као предмета на факултетима и потреби већег ангажовања катедри за социологију на овом проблему), Милош Немањић (који је предложио да Геронтолошко друштво Србије буде колективно учлањено у ССД и нагласио потребу за очувањем библиотека преминулих колега социолога), Томислав Томановић (који је говорио о потреби присуства друштва на универзитетима код покушаја укидања социологије на факултетима), Милан Станић, председник Удружења наставника социологије Војводине (који је говорио о активностима Удружења, изнео предлог за израду Web презентације ССД и апеловао на све социологе да се у јавним иступима не потписују као политички аналитичари), Рајко Куљић, председник Социолошког друштва Републике Српске (који је говорио о активностима и резултатима деловања Социолошког друштва Републике Српске, али и о томе да се дешавања у социологији у Србији рефлектују на дешавања у Републици Српској и да социологија и социолози у Републици Српској имају исте проблеме као и у Србији, затим нагласио да све катедре за социологију треба да делују заједно кроз ССД), Смиљка Томановић, управнца Одељења за социологију на Филозофском факултету у Београду (која је информисала Скупштину да је на иницијативу одељења за социологију 12.07.2010. године усвојен нови план и програм за предмет социологија у средњим школама и да је нови уџбеник социологије изашао из штампе), Драгољуб Ђорђевић (који је поставио питање „да ли је било намере да се у израду уџбеника укључи и неко из Новог Сада или Ниша?“), Валентина Соколовска и Софија Орлић (које су дискутовале о организовању семинара и такмичења, проблемима и активностима око организације и акредитације). Након дисикусије, донет су следеће одлуке:
1.    Одлука о формирању Секције наставника социологије при ССД. Састанак Секције заказан и одржан одмах након Скупштине;
2.    Одлука о формирању Стручног одбора ССД-а за израду Националног оквира квалификација за област социологије. За чланове су изабрани: Горана Ђорић, Слободан Цвејић, Јасмина Петровић и Марко Шкорић;
3.    Одлука о пријему у колективно чланство ССД „Геронтолошког друштва Србије“;
4.    Одлука о пријему у колективно чланство ССД „Удружења наставника социологије Војводине“.
ad 5. За председника ССД поново је изабран Слободан Антонић, а за чланове Председништва: Зоран Аврамовић, Срђан Шљукић, Владимир Вулетић, Драган Тодоровић и Слободан Мрђа (секретар). Члан Председништва ССД је, по положају, и главни уредник Социолошког прегледа.
ad 6. За главног уредника Социолошког прегледа поново је изабран Лазар Жолт, а за чланове редакције: Драгана Стјепановић Захаријевска, Слађана Лабаш Драгишић, Слађана Ђурић, Слободан Вуковић, Павле Миленковић и Лилијана Чичкарић.
ad 7. У Одбор за професионална питања изабрани су: Зоран Аврамовић, Божо Милошевић, Жељко Крстић, Софија Орлић и Родољуб Васиљковић.
ad 8. У Надзорни одбор изабрани су: Живојин Петровић, Радош Радивојевић и Драган Коковић.
ad 9. У Суд части изабрани су: Анђелка Милић, Милош Немањић и Јово Бакић.
ad 10. У оквиру тачке 10 дневног реда „Разно“ није било дискусије.

Прилози:
-    Извештај о раду Друштва између две скупштине;
-    Извештај редакције Социолошког прегледа;
-    Извештај Надзорног одбора;
-    Извештај Суда части;
-    Реферат о задацима Друштва у наредном периоду.


У Београду, 26.03.2011. године

 ССД Записник саставио: Председавајући Скупштине ССД
 Слободан Мрђа  Слободан Антонић