Шири избор књига за „Војина Милића“
четвртак, 12 април 2018 14:22

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, жири за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2017. години, у саставу проф. др Милош Марјановић, проф. др Владимир Вулетић и доц. др Лела Милошевић Радуловић, донео је одлуку о ширем избору књига за доделу награде.

 

 

Жири је избор начинио на основу општих услова дефинисаних Правилником о додели награде „Војин Милић“ (први пут објављени текстови, зборници радова до три аутора, заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја итд).

 

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следећу 21 књигу – у шири избор:

 

 1. АВРАМОВИЋ, Зоран

Социолошко читање књижевности / Зоран Аврамовић. - Београд: Evro Book: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2017.

 

 1. ВУКСАНОВИЋ, Гордана

Природне катастрофе у свести становништва и спремност за суoчавање с њима / Гордана Вуксановић, Имре Нађ. - Нови Сад: Матица српска, 2017.

 

 1. ВУКОВИЋ, Данило

Preoblikovanje neoliberalizma: socijalna politika u Srbiji. Novi Sad: Mediterran publishing, 2017.

 

 1. ЂОРЂЕВИЋ, Милорад

Социологија / Милорад Ђорђевић. - 1. изд. - Ниш: Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, 2017.

 

 1. ИВКОВИЋ, Марјан,

Критичка теорија Аксела Хонета - Ка превазилажењу метафизике. Београд. ИФДТ, 2017.

 

 1. ЈАРИЋ, Исидора

Roditeljstvo pod rizikom: sociokulturna analiza stigmatizacije obolelih od retkih bolesti. Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Centar za antropologiju javnih i praktičnih politika). 2017.

 

 1. ЛАЗАР, Жолт

Sociologija kulture: sa elementima kulturne antropologije / Žolt Lazar, Dragan Koković. - Novi Sad: Mediterran publishing, 2017.

 

 1. МИЛОВАНОВИЋ, Ивана

Увод у социологију и социологију спорта / Ивана Миловановић. - Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања, 2017.

 

 1. МИОДРАГОВИЋ, Бојана

Mултикултурализам: успон и пад једне идеје / Бојана Миодраговић. - Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, 2017.

 

 1. МИТРОВИЋ, Љубиша

У раљама транзиције: између суноврата и алтернативе: (пледоаје за транзиције и алтернативно друштво) = In the role of transition: between sunsets and alternatives: (The pace of transition for transition and alternative society) / Љубиша Митровић. - 1. изд. - Ниш: Филозофски факултет; Нови Сад: Прометеј, 2017.

 

 1. НОВАКОВИЋ, Нада

Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine / Nada G. Novaković. - Beograd: Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Europe: Institut društvenih nauka, 2017.

 

 1. ОПАЧИЋ, Богдана

Културне потребе и навике грађана Србије / Богдана Опачић, Бојана Субашић. - Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2017.

 

 1. ПАЈВАНЧИЋ Цизељ, Ана

Globalni urbani procesi: stanja, koncepti i alternative / Ana Pajvančić-Cizelj. - Novi Sad: Mediterran publishing, 2017.

 

 1. PAVLOVIĆ, Zoran

Ogledi o političkoj kulturi / Zoran Pavlović. - Beograd: Univerzitet, Filozofski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2017.

 

 1. ПЕШИЋ, Јелена

Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske: politički i ekonomski liberalizam / Jelena N. Pešić. - 1. izd. - Beograd: Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, 2017.

 

 1. ПОПОВ, Небојша

Protiv stihije straha, mržnje i nasilja: Republika: uvodnici i crtice 1991-2010. / Nebojša Popov; predgovor Božidar Jakšić. - 1. izd. - Zemun: Mostart; Zrenjanin: Zadruga Res publica, 2017.

 

 1. ПРОДАНОВИЋ, Срђан

Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju?: ka pragmatičkom shvatanju prakse / Srđan Prodanović. - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017.

 

 1. ПУДАР Драшко, Газела

O čemu govorimo kad govorimo o intelektualcu / Gazela Pudar Draško. - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017.

 

 1. СПАСИЋ, Ивана

Gradovi u potrazi za identitetom / Ivana Spasić, Vera Backović. - 1.izd. - Beograd: Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, 2017.

 

 1. СТОЈИЉКОВИЋ, Зоран

Србија тражи вођу / Зоран Стојиљковић. - Београд: Вукотић медиа, 2017.

 

 1. ЦВЕТКОВИЋ, Владимир

Социологија политике: проблеми, теорије, идеологије. Књ. 1 / Владимир Н. Цветковић. - Београд: Универзитет, Факултет безбедности, 2017.