Округли сто о Националним стандардима за област социологије
уторак, 04 октобар 2011 01:45
У Нишу је, у оквиру конференције Наука и савремени универзитет, којом се обележава 40 година рада Филозофског факултета у Нишу, одржан округли сто на тему „Израда националних стандарда за област социологије“. Округли сто је заправо био проширени састанак Радне групе за израду Националног оквира квалификација за област социологије, коју је изабрала Скупштина ССД, 26. марта 2011. године. Састанак је организовала председница Радне групе, Горана Ђорић, а присуствовали су му сви чланови Радне групе и наставници са свих одсека за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици.
На састанку је разговарано о процедури дефинисања и усвајања националних стандарда за област социологија, исходима учења на основним студијама, стандардима постигнућа, о језгру дисциплине, о исходима учења на мастер и докторским студијама, затим о томе који ниво когнитивних способности (према Блумовој таксономији) студент мора да демонстрира за прелазну оцену на основним, мастер и докторским студијама, итд.
Вођена је жива и квалитетна дискусија, након које је закључено да се сав материјал достави департманима за социологију у Србији, на ширу расправу. Након тога уследиће још једна, сводна расправа на Радној групи. Тако ће се заједничким снагама доћи до најбољег решења којим би се стандардизовала универзитетска настава социологије у Србији.

10. новембра 2011