Састанак Секције наставника социологије ССД
петак, 04 новембар 2011 01:42
Секција наставника социологије, при Српском социолошком друштву, разматрала је проблеме у вези наставе социологије у средњим школама. Као главни проблеми наведени су смањивање фонда часова социологије у средњим школама и гиманзијама, те запошљавање лица која нису социолози на место професора социологије у средњим школама и гиманзијама. 
Састанку је присуствовао и Младен Лазић, представник Српског социолошког друштва у Националном просветном савету. Он је, најпре, пренео своја искуства из рада НПС, и изнео да је, захваљајући нашем отпору настојањима да се социологија потисне из гимназија и средњих школа, статус социологије данас прилично стабилан. Ипак, наш основни циљ треба да буде да свуда – како у гимназијама, тако и и у стручним школама – постоји настава социологије, или социологије са правима грађана. Тренутно је у НПС формирана комисија за израду наставних програма, у којој се и он налази. Кроз две године се очекује комплетна промена плана и програма образовања, и зато је наша појачана активност у овом тренутку врло важна. Неопходно је да социолози, заједно са својим представником у НПС, припреме квалитетан предлог програма наставе социологије. У ту сврху би требало образовати једну радну групу Секције, која би заједно са представником ССД у Националном просветном савету, пописала проблеме и предложила решења. 
Овај предлог је прихваћен и формирана је Радна група у коју су ушли: Иван Јовановић, Весна Штрбић, Бојан Тодоровић и Маја Поповић. 
Такође је одлучено да се образује делегација ССД која ће отићи на разговор с Министром просвете (или с неким од његових заменика), како би се на највишем надлежном месту изнели сви проблеме везани за статус социологије и за запошљавање социолога у средњим школама и гиманзијама. Делегацију ће чинити: председник ССД Слободан Антонић, председник Секције наставника социологије ССД Иван Јовановић, председник Удружења наставника социологије Војводине Милан Симић и наставница социологије у Косовској Митровици Ивана Аритоновић. 

4. новембар 2011.