Реферати за конференцију ССД
недеља, 01 јул 2012 12:34

Пристижу реферати за предстојећу конференцију Српског социолошког друштва и Правног факултета у Београду „Сто година социологије у Србији“. Организациони одбор је продужио крајњи рок за слање саопштења до 10. јула. До сада су пристигли следећи реферати:

 

Силвано Болчић:
Искуства и домашаји „ангажоване“ социологије у Србији током протеклих пет деценија

Анђелка Милић:
Социолошко истраживање породица:
између индивидуалних прегнућа и друштвених (не)прилика

Миодраг Ранковић:
Еволуција и инволуција новог империјализма

Мирослав Ружица:
Балкански Власи/Арумуни/Цинцари:
Тезе за нешто другачије читање балканске и српске историје и културе

Зоран Гудовић:
Радомир Лукић као социолог и правни мислилац

Жељко Љ. Крстић:
Историјска социологија затвора у Србији:
од окова до „наруквице“

Наталија Јовановић:
Почеци Социологије образовања на југословенском простору

Зоран Аврамовић:
Социолошко знање и незнање у уџбеницима социологије

Саша Б. Бован:
Социолошка теорија права Живана Спасојевића

Сандра Раденовић:
Социологија на Медицинском факултету Универзитета у Београду:
медицинска социологија, медицинска етика и биоетика – изазови и перспективе

Божо Милошевић:
Социологија сељачког друштва Сретена Вукосављевића:
значај примарног искуства за разумевање села и сељака

Владимир Зарић:
Социологија задругарства Михаила Аврамовића

Радивој Степанов и Ана Нешић:
Социологија права у правној култури Србије

Иван Јовановић:
Слободан Јовановић као социолог

Љубинко Милосављевић:
Социјално-теоријска мисао у делу Слободана Јовановића

Нина Кршљанин:
Валтазар Богишић – социолошки приступ праву и правној историји

Мирјана Бобић, Марина Благојевић:
О старим и новим популационим изазовима Србије

Милојица М. Шутовић:
„Радикална социологија” и „социолошка имагинација” Светозара Марковића

Урош В. Шуваковић:
Допринос Арчибалда Рајса социолошком проучавању међуратног српског друштва

Радош Смиљковић:
Конституисање Политичке социологије у наставно научну дисциплину Факултета политичких наука у Београду

Бранислав Стевановић:
Социолошко-политиколошка релевантност и актуелност Цвијићеве “антропогеографије“ Балкана

Снежана Стојшин:
Социологија у Србији данас/сутра - размишљања будућих социолога

Бисерка Кошарац, Биљана Милошевић:
Институционални развој социологије на универзитету у источном Сарајеву

Гордана Вуксановић:
Појава и развој социологије на Филозофском факултету у Новом Саду

Јасмина Петровић, Снежана Попић, Бранислава Краговић:
Институционални развој Катедре за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Срђан Шљукић:
Слободан Јовановић и српско сељаштво

Немања Звијер:
Социологија визуелног – могући правци будућег развоја социологије у Србији

Петар Анђелковић:
Српско друштво и социологија данас:
„социологија без друштва“

Бранислава Краговић:
Слободан Јовановић о полуинтелектуалцима

Драгана Динић:
Допринос Института за социјалну политику развоју социолошке мисли и праксе у Србији

Снежана Попић:
Зачеци српске социолошке мисли о глобализацији

Анкица Шобот:
Утемељивање родног питања у српској социологији

Исидора Јарић:
Кратки прилог историји социологије: Први средњошколски уџбеник социологије у Србији

Мирјана Рашевић:
Развој демографије у Србији

Градимир Обрадовић:
Прилог проучавању заснивања социологије и социологије рада и пионирска ангажованост
социолога на развоју социологије рада и формирању професије социолога рада

Љубиша Митровић:
Допринос Мирослава Печујлића савременој социологији развоја и глобализације

Душан Мојић:
Социологијa на Економском факултету Универзитета у Београду

Лука Бренеселовић:
О коренима и развоју социолошког и посебно социолошкоправног интереса код Богишића

Нада Секулић:
Оснивање Студија рода на Филозофском факултету у Београду

Ана Вуковић:
Развојни пут Центра за социолошка истраживања Института друштвених наука

Слободан Панов:
Социолошка димензија Породичног права

Валентина Соколовска, Жолт Лазар:
Социјалне мреже социолога у Србији

Драган Тодоровић, Драгољуб Б. Ђорђевић:
Допринос научног удружења „ЈУНИР“ развоју српске социологије религије (1993-2012)

Дејан Радиновић:
Препреке и могући правци развоја социологије у Србији

Слађана Драгишић Лабаш:
Допринос Петра Опалића развоју Социологије менталних поремећаја

Драгољуб Б. Ђорђевић:
Допринос часописа «Теме» развоју српске социологије (2001-2011)

Исидора Јарић:
Борба за успостављање социологије као средњошколског
предмета у Србији: Активности Социолошког друштва Србије

Слободан Антонић:
Српско социолошко друштво 1961-1992.

Радмила Васић:
Радомир Д. Лукић: могућност заснивања Социологије морала

Марина Благојевић Хјусон, Мирјана Бобић:
Научни допринос Руже Петровић: истраживање миграција као померање граница демографије

Марина Рагуш:
Јулка Chlapes Ђорђевић - „женско питање“ између два светска рата

Милош Марјановић:
Богишићеви доприноси конституисању емпиријске Социологије права

Јасмина Петровић:
Методолошки проблеми у социолошкој периодици у Србији

Дејан Петровић, Милена Станојевић:
Мирко Косић – једна заборављена социологија

Драгица Вујадиновић:
Феминистичка перспектива у социологији у Србији

Милован М. Митровић:
Један век српске социологије

Весна Димитриевска:
Социологија неједнакости и сиромаштва

Александар Гордић:
"Метафизика" сеоског живота у делу Сретена Вукосављевића

Љубица Рајковић:
Весна Милетић-Степановић: Социологија и географија у делима Јована Цвијића

Милош Немањић:
Увод у историју социологије културе и уметности у Србији

Драган Коковић:
Узроци кашњења и конституисања неких социолошких дисциплина код нас

Анђелка Мирков:
Допринос Мирослава Живковића проучавању социолошких аспеката становања

Данило Н. Баста:
Социолошка деоница на мисаоном путу Михаила Ђурића

Владимир Милић:
Србија – деструкција друштва и стварање паразитских и зависних класа

Славољуб Мишић:
Заснивање историјске социологије у делу Слободана Јовановића

Јовица Тркуља:
Наставно-научна и јавна делатност Мирослава Печујлића