Нове књиге чланова ССД
уторак, 26 јун 2012 21:14

Јован Базић је објавио књигу „Друштвени аспекти образовања - прилози за социологију образовања'' (Београд: Институт за политичке студије; Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену, 2012. Pецезенти: Михаило Пешић, Миомир Ивковић и Милан Н. Јовановић). У овој књизи се разматрају нека актуелна питања образовања у контексту савремених друштвених промена, нарочито однос образовања и политике, и реформа високог образовања, позната као Болоњски процес. Затим, ту су изложене, у форми засебних огледа, анализе: доживотног образовања за одрживи развој, информационо-комуникационих технологија у образовању, уставног уређења образовања у Србији; и образовног профила политичких елита у државама насталим из бивших република СФРЈ. Већина ових разматрања су изложена на научним скуповима у Србији и у иностранству. Ова књига је превасходно намењена  студентима наставничких факултета како би јасније сагледали друштвени контекст образовања и његових реформи, а може бити од користи и другима особито онима који се баве изучавањем и креирањем образовања.
Зоран Аврамовић је објавио књигу „Демократија и бомбардовање: Каква је будућност демократије?“ (Београд: Просвета, рецензенти: Драган Симеунивић, Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић). Књига садржи два дела. У првом („Демократија у проблемима“) разматрају се проблеми као што су: Вишедимензионална криза демократије; Три проблема глобалне демократије; Демократска колонизација света и проблем слободе; Да ли демократија подстиче национализам?; Демократија и инструментализација људских права; Насиље у демократији; Демократија и проблем безбедности; Узроци ширења недемократске медијске јавности у Србији; и Регионализам и демократија. У другом делу („Рат и мир на Балкану под окриљем западних демократија“) расправља сео темама као што су: НATO бомбардовање и демократија; Насилна модернизација Србије у условима НАТО агресије; Европа (EУ) и Србија од 2000 до 2010 године; Борба за Косово и Метохију у новим околностима; и Услови културе мира на Балкану.