Љубиша Митровић први професор емеритус Универзитета у Нишу
субота, 18 фебруар 2012 16:26

Љубише Митровић Социолог Љубиша Митровић изабран је, одлуком Сената Универзитета у Нишу, за првог професора емеритуса у историји ове високошколске установе.

Љубиша Митровић (Мокра (Бела Паланка) 16. фебруар 1943) дипломирао социологију на Филозофском факултету у Београду (1970) и изабран за асистента на предмету Социологија на Студијској групи за социологију Филозофског факлултета у Нишу (1971). Магистрирао на Факултету политичких наука у Београду (1975), a докторирао Филозофском факултету у Нишу (1977). Био на студијским боравцима у Француској, на Високој школи социјалних наука у Паризу (у Међународном центру за социологију развоја и социолошка истраживања партиципације, радничке контроле и самоуправљања, 1980. и 1985). На Филозофском факултету у Нишу биран у сва универзитетска звања (од 1987. редовни професор). До одласка у пензију (2011) био шеф Катедре за општу социологију. Оснивач и први управник Института за друштвена истраживања Филозофског факултета у Нишу и руководилац седам великих истраживачких пројеката. Биран два пута за декана Филозофског факултета (1983-1987) и једном за проректора за наставу Универзитета у Нишу (1987-1989). Три пута  посланик Скупштине Србије (1969-1974; 1988-1990; 1990-1992), члан Републичког комитета за образовање и председник Скупштине Међуопштинске регионалне заједнице Ниш. Дела: Социологија и савременост (1984), Социјална динамика (1985), Увод у социологију (1986), Савремено југословенско друштво (1987), Социологија развоја (1992), Савремено друштво: стратегија развоја и актери (1996), Социологија (1997), Општа социологија (1999), Балкан – границе и мост међу народима (2000), Глобализација и Балкан (2002), Савремени Балкан у кључу социологије друштвених промена (2003), Пут у зависно друштво (2004), Савремене структурне промене и култура мира (2007), Творци нових парадигми у социологији (2008), Транзиција у периферни капитализам (2009), Геокултура развоја Балкана и савремена социологија (2011). Добитник Октобарске награде града Ниша (1987) и награде Министарства за науку Републике Србије (2004), носилац Ордена заслуга за народ.

Реферат о избору Љубише Митровића за професора емеритуса можете прочитати овде.