Одржана скупштина УНСВ
среда, 08 фебруар 2012 15:20

Удружење наставника социологије Војводине, које је колективни члан ССД, одржало је скупштину, 21. јануара 2012, у Новом Саду.

Скупштини су присуствовали и проф. др Младен Лазић, као члан Националног просветног савета из ССД и проф. др Владимир Вулетић, члан Председништва ССД.

Разговарано је, између осталог, и о статусу социологије у реформи гимназија и средњих стручних школа. Младен Лазић је изложио ситуацију у вези са реформом средње школе и статусом социологије као наставног предмета. Коначно решење није тако близу, оценио је Лазић. У наредних месец дана треба очекивати нацрт Стратегије образовања. Досадашње промене у ходу нису безначајне, али их не треба сматрати дефинитивним. За сада се не интервенише у планове, а о програмима ће се расправљати за годину дана. Оквир у који треба сместити социологију, односно образовање за демократско друштво је 30 посто наставе – колико могу бити заступљени општеобразовни предмети. Тако је нпр. за трогодишње школе предвиђено да од укупно три расположива часа један предмет припада друштвеним наукама. Пошто је идеја да грађанско васпитање не буде обавезан предмет, предлаже се да се ови садржаји проучавају заједно са социологијом, а назив тог предмета још није утврђен. За четворогодишње профиле предвиђен је фонд од осам часова, односно по два часа за сваку наставну годину. Предлог је да се социологија изучава у трећој или четвртој години.

Већина присутних била је мишљења да је сврсисходније да се овај наставни предмет изучава у трећој , а не у четвртој години. По сада важећим плановима и програмима у гимназији је овај предмет један од обавезних у четвртој години, што је неповољна позиција: матуранти су се већ определили за будуће студије, и тешко их је заинтересовати за нове предмете. Фонд часова је мањи у четвртој години а радна дисциплина попушта .Такође, мањи је број заинтересованих за писање матурских радова из социологије – ученици се тек упознају са новим школских предметом а за тему матурског рада се опредељују у првом полугодишту. Оваква позиција наставног предмета у току средњошколског образовања утиче, наравно, и на то да се ученици ретко опредељују за студије социологије и да се овако подстиче негативна селекција будућих студената.

Младен Лазић је додао да остаје још отворено питање номенклатуре занимања и доношења правилника – а ту је неопходан ангажман факултета, који треба да се изборе за своје кадрове. У краткој дискусији изнети су проблеми са којима се суочава један број запослених наставника у вези са важећим правилницима. Правилници нису довољно прецизни, па остављају простора за произвољно тумачење. Потребно је јасно регулисање и утврђивање ко има приоритет да може предавати овај предмет у школи. За члана комисије која ће радити на изради програма предложена је и изабрана Наташа Шкрбић, професор социологије из Инђије.

Владимир Вулетић је указао на то да социологија сада нема онај статус научне дисциплине која је неопходна (као историја или филозофија) те да не треба да је бране само социолози, него је кључни аргумент мишљење већине, а то су ученици. Социологију треба учинити атрактивном и интересантном за ученике. Ту је кључна улога наставника у средњим школама јер они први шаљу поруку о томе шта је социологија. Наравно, да би се то постигло, неопходно је стручно усавршавање и размена искустава и примера добре праксе у школама.

УНСВ ставља себи у задатак да ради на томе да се реализују различити облици стручног усавршавања, почевши од организовања округлих столова и предавања, преко акредитације семинара за наставнике социологије и израде публикација.Очекује се да ће се чланови удружења ангажовати и на остваривању тих циљева, у сарадњи са свим релевантним и заинтересованим институцијама и појединцима.

Татјана Пејовић-Себић