Нове књиге чланова ССД
петак, 03 фебруар 2012 11:09

Крајем прошле године изашле су две књиге наших чланова.

Зоран Аврамовић је објавио књигу „Социолошка осматрачница културе и образовања“ (Београд, „Рашка школа“; рецензенти: Драган Коковић, Горан Максимовић и Рајко Куљић). Она је допринос потпунијем социолошком разумевању културних феномена, у распону од образовања до књижевности. Књига има четири поглавља: „Социологија и друга научна знања“, „Образовање“, „Култура“ и „Књижевност“. Читалац ће лако уочити да је идеја водиља аутора у следећем: разни облици духовне културе могу се изучавати у својим предметним оквирима („аутономно“) али и контекстуално, у одређеним условљеностима и повезаностима са  друштвеним структурама и установама, нормама и вредностима. За нашу социолошку заједницу посебно ће занимљив бити одељак „Српска социологија и проблем идејнополитичког опредељења» (стр. 11-26).

Марина Новаков је објавила књигу „Породични и друштвени положај мајке у селу“ (Нови Сад, „Пољопривредни факултет“, рецензенти: Живојин Петровић, Гордана Трипковић и Срђан Шљукић). У овој књизи су изложени резултати истраживања породичног и друштвеног положаја мајке у савременом српском селу. Будући да је материнство друштвено-културно дефинисано, приступ овом проблему захтевао је мултидисциплинарни приступ. У монографији је, поред емпиријског истраживања, направљен и осврт у прошлост српског народа како би се из историјске перспективе показао однос друштвене средине према улози жене-мајке у породици и друштву. Уз уважавање актуелних глобалних друштвених процеса и односа, то је омогућило адекватније сагледавање континуитета и дисконтинуитета у улогама које она има, као и сагледавање индивидуалних и друштвених проблема и положаја који жена као мајка има у српском друштву.