ЦЕИР нови колективни члан ССД
четвртак, 26 јануар 2012 18:58

Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) покренуо је процедуру за учлањење у Српско социолошко друштво, у својству колективног члана.

ЦЕИР је удружење основано 2001. у Новом Саду, „ради подршке и/или финансирања научног истраживања религије“. ЦЕИР издаје часопис Религија и толеранција (до сада изашло 15 бројева), који је Министарство науке класификовало као часопис од националног значаја (М52 – 2 бода).

ЦЕИР има своју интернет презентацију на којој се могу наћи сви бројеви часописа (пун текст), као и обавештења о активностима овог удуржења.

Председник ЦЕИР-а и главни уредник часописа Религија и толеранција је проф. др Зорица Кубурић. Колективни чланови Српског социолошког друштва су: Југословенско удружење за научно истраживање религије (ЈУНИР), Социолошко друштво Републике Српске, Геронтолошко друштво Србије, Удружење наставника социологије Војводине и Српско удружење за социологију села и пољопривреде.

У поступку пријема, поред ЦЕИР-а, налази се и Војвођанска социолошка асоцијација. Пријем нових колективних чланова обавиће се на предстојећој скупштини ССД.