Делегација ССД код Министра просвете
среда, 25 јануар 2012 15:04

Министар просвете и науке Жарко Обрадовић примио је данас делегацију Српског социолошког друштва. Социолози су Министра упознали са активностима Друштва, а посебно исцрпно су га информисали о проблемима са којима се, у области просвете, сусреће наша професија.

Најкрупнији проблем, на који је Министру скренута пажња, јесте неприхватљива пракса да социологију данас у српском школству предају различите друге струке – политиколози, економисти, правници, филозофи... – често много више него сами дипломирани социолози.

Министар се сложио са оценом да је таква пракса неприхватљива и обећао да ће лично да предузме мере да се преиспитају сва нормативна акта Министарства просвете која такву праксу омогућавају.

Делегација је поздравила ову најаву Министра и замолила га да извести ССД о резултатима те интерене анализе. ССД ће и надаље инсистирати на ставу, уобичајеном за све наставничке професије, да су само дипломирани социолози довољно стручно квалификовани да могу оптимално изводити наставу из социолошких предмета у средњој школи.

Министар је, такође, прихватио да Министарство просвете и науке буде покровитељ обележавања јубилеја Сто година социологије у Србији. Министарство ће, у склопу тог покровитељства, обезбедити коришћење простора и услуга Одмаралишта Београд на Авали, за потребе истоименог научног скупа (од 31. августа до 2. септембра 2012).

Министар ће такође настојати да присуствује и отварању такмичења ученика из социологије, 17. марта 2012. године, у Београду.

Делегацију Српског социолошког друштва сачињавали су Слободан Антонић, председник ССД и професор Филозофског факултета у Београду, Иван Јовановић, председник Секције средњошколских наставника социологије ССД и професор Обреновачке гимназије, Милан Станић, председник УНСВ и професор Средње медицинске школе у Новом Саду и Ивана Аритоновић, професор Гимназије у Вучитрну (са измештеним седиштем у Косовској Митровици).

Састанак са Министром трајао је 92 минута.

С лева надесно: Иван Јовановић, Ивана Аритоновић, Жарко Обрадовић, Слободан Антонић и Милан Станић.