Добротвори ЈУНИР-a
Овако дифузно Удружење, које нема чланарину ни сталне изворе прихода, не би функционисало без подршке државних министарстава, фондација, факултета, предузећа и локалне самоуправе.
Фонд за отворено друштво Југославије финансијски је помогао одржавање првих десет ЈУНИР конференција и издавање неколико књига у библиотеци “Религија и друштво”.
Фонду се по помоћи приближавају Министарство вера Републике Србије (раније Министарство за односе са верским заједницама Савезне Републике Југославије) и Министарство науке Републике Србије.
Поједине конференције, књиге и акције помогли су још Министарство за националне мањине и етничке заједнице Савезне Републике Југославије, Машински факултет у Нишу, Фабрика дувана у Нишу, штампарија “Пеликан принт” из Ниша, Скупштина општине Ниш и многи појединци.
ЈУНИР се захваљује, рачунајући да је оправдао подршку.