ЈУНИР годишњак

Богдан Ђуровић, тада генерални секретар Удружења, уредио је прва четири ЈУНИР годишњака. Касније је уведена институција приређивача, колега које непосредно и највише доприносе организацији ЈУНИР конференције и припреми самог “Годишњака”. Тако се као приређивачи и коприређивачи појављују: Драгољуб Б. Ђорђевић (редовни професор, Машински факултет, Ниш), Зорица Кубурић (редовни професор, Филозофски факултет, Нови Сад), Љубиша Митровић (редовни професор, Филозофски факултет, Ниш), Јован Живковић (редовни професор, Висока школа струковних студија за васпитаче, Алексинац), Милан Вукомановић (редовни професор, Филозофски факултет, Београд), Томислав Бранковић (саветник у Министарству вера РС), Данијела Гавриловић (ванредни професор, Филозофски факултет, Ниш), Мирко Благојевић (виши научни сарадник, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд) и Драган Тодоровић (асистент, Филозофски факултет, Ниш).  
    “Годишњак” се, осим за 1998. и 2000. годиште, увек појављивао непосредно иза одржане ЈУНИР конференције. Тираж првих десет бројева је исцрпљен. Од деветог зборника почело се са објављивањем текстова на енглеском језику, а од  десетог публиковање годишњака у целости на том језику.


Овде можете преузети пун  текст ЈУНИР годишњака, односно зборника расправа са научних скупова ЈУНИР-а:

A Priest on the Border – реферати (XX/2013)

Religion, religious and folk coustoms on the border – реферати (XIX/2012) 

Orthodoxy from an Empirical Perspective – реферати (XVIII/2011)

Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism – реферати (XVII/2010)
Ходочашћа – између световног и духовног – расправа (XVII/2010)

Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches – реферати (XVI/2009)
Ревитализација релиогије и савремено друштво – расправа (XVI/2009)

The Sociology of Religion in the Former Yugoslav Republics – реферати (XV/2008)
Успон социологије религије у бившим YU земљама – расправа (XV/2008)

Islam at the Balkans in the Past, Today and in the Future – реферати (XIV/2007)
Ислам на балканској ветрометини  – расправа (XIV/2007)

Protestantism on the Balkans
in the Past, Today and the Future – реферати (XIII/2006)

Протестантизам на балканској ветрометини  – расправа (XIII/2006)

Religion and globalization - реферати (XII/2005) 

Религија у вртлозима глобализације  – расправа (XII/2005)

Evangelisation, Conversion, Proselytism – реферати (XI/2004)
О мисионарењу, преобраћању и прозелитизму – расправа (XI/2004)

Roma religious culture – реферати (X/2003)
Религија и верски обичаји Рома  – расправа (X/2003)

Етнички и културни идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана (IX/2002)

Вере мањина и мањинске вере (VIII/2001)

Две хиљаде година хришћанства на Балкану (VII/2000)

Хришћанство – друштво – политика (VI/1999).

Веровања, организација и деловање религијских заједница и покрета (V/1998).

Етнорелигијски односи на Балкану (IV/1997).

Религија – црква – нација (III/1996).

Религија и развој (II/1995).

Религија – рат – мир (I/1994).