ЈУНИР конференција

До сада је одржано осамнаест годишњих конференција са међународним учешћем, девет у Нишу, по две у  Сирогојну, Нишкој Бањи и на Бабином Зубу, а по једна у Суботици, Београду и на Сребрном језеру.

          Теме конференција одабиране су: 1) поштујући временски тренутак (дешавања у односима религијско-црквеног комплекса и друштва 1994.) и 2) уважавајући потребе социологије религије (занемарена поља у домаћој науци о религији, нпр. вере мањина и мањинске вере 2001. или ходочашћа и верски туризам 2011).

Религија – рат – мир, 1994;

Религија и развој, 1995;

Религија – црква – нација, 1996;

Етнорелигијски односи на Балкану, 1997;

Веровања, организација и деловање религијских заједница и покрета, 1998;

Хришћанство – друштво – политика, 1999;

Две хиљаде година хришћанства на Балкану, 2000;

Вере мањина и мањинске вере, 2001;

Културни и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана, 2002;

Религија и верски обичаји Рома, 2003;

Евангелизација, преобраћење, прозелитизам, 2004;

Религија и глобализација, 2005.

Протестантизам на Балкану: прошлост, садашњост, будућност, 2006;

         Ислам на Балкану: прошлост, садашњост, будућност, 2007;

Положај и домети социологије религије у бившим југословенским земљама: 1991-2007, 2008;

         Ревитализација религије – теоријски и упоредни приступ, 2009;

         Ходочашћа, култна места и верски туризам, 2010;

         Православље у емпиријској перспективи, 2011.

         Религија, верски и народни обичаји у пограничју, 2012.

         Свештеник у пограничју, 2013.

          Трећа ЈУНИР конференција одржана је у сарадњи са Отвореним универзитетом у Суботици, четврта и седма у кооперацији са Институтом за социологију (сада Центром за социолошка истраживања) Филозофског факултета у Нишу, девета у заједници са Центром за балканске студије из Ниша, а осамнаеста у суорганизаторству са Институтом за филозофију и друштвену теорију из Београда.