Оснивање и задаци ЈУНИР-а
Југословенско удружење за научно истраживање религије (ЈУНИР) основано је 1993. године и иде у ред једне од најстаријих југословенских невладиних организација, фаворизујући основни задатак – потребу интердисциплинарног проучавања религијског комплекса, на следећим премисама:
    - унапређивање интердисциплинарне сарадње религиолога, у заједници која није баш довољно култивисала слух за религијско и црквено,
    - данас просто није могуће без интердисциплинарне сарадње на плодотворан начин ухватити се у ‘коштац’ са флуидним религијским феноменом,
    - богослови, филозофи, социолози, антрополози, етнолози, психолози, политиколози, и тако редом, немају шансу у самосталном ‘судару’ са пребогатим системом идеја, веровања и праксе,
- треба увек спремно да саслушамо ‘друге’ – дакако, уз критичку дистанцу, да дође до ‘срећног сусрета’, до плодне комуникације на обострану добробит.
    - годишњим конференцијама, ‘ЈУНИР годишњаком’, библиотеком ‘Религија и друштво’, округлим столовима, промоцијама и пуно чиме још.
Удружење се бави проучавањем и промоцијом дијалога, толеранције и екуменизма у вишеверским балканским друштвима, с посебном пажњом на положај вера мањина и мањинских вера. Организује међународне конференције, симпозијуме и округле столове. Интензивно се бави издаваштвом.
    Године 2010, ступањем на снагу Закона о удружењима, донет је нов статут, извршена пререгистрација и ЈУНИР је уписан у новоформирани Регистар удружења са седиштем на територији РС.