Ужи избор књига за „Војина Милића“
четвртак, 25 октобар 2018 12:25

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, жири за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2017. години, у саставу проф. др Милош Марјановић, проф. др Владимир Вулетић и проф. др Лела Милошевић Радуловић донео је одлуку о ужем избору књига за доделу награде.

 

Жири је избор начинио на основу општих услова дефинисаних Правилником о додели награде „Војин Милић“ (први пут објављени текстови, зборници радова до три аутора, заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја итд).

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следеће 3 књиге – у ужи избор:

  1. Ivković, Marjan. 2017. Kritička teorija Aksela Horneta: ka prevazilaženju metafizike. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

  2. Pešić, Jelena N. 2017. Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske: politički i ekonomski liberalizam. Beograd: Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja.

  3. Vuković, Danilo. 2017. Preoblikovanje neoliberalizma: socijalna politika u Srbiji. Novi Sad: Mediterran publishing.