Новости из Социолошког прегледа
петак, 29 септембар 2017 17:32

Обавештавмо све чланове Српског социолошког друштва, припаднике академске заједнице и социологе посебно, да је наш часопис Социолошки преглед прешао на потпуно електронско уређивање коришћењем програма Асистент. Своје радове убудуће можете да пријављујете путем линка http://scindeks.ceon.rs/ На истој страници можете да прочитате и детаље у погледу уређивачке политике, као и да преузмете упутства за писање радова и за пријављивање радова путем овог система. Такође, на посебном сајту Социолошког прегледа http://www.socioloskipregled.org.rs налазе се сва детаљана упутства за пријаву радова. Осим тога, на том сајту су постављени и свима доступни сви бројеви нашег часописа од 1938. до дана. Од броја 3/2018 Социолошки преглед ће излазити двојезично - на српском (ћирилично) и на енглеском језику. Осим на Српском цитатном индексу, Социолошки преглед је већ индексиран и у CEEOL, док је на Wikipedia постављена одредница о нашем часопису https://sr.wikipedia.org/wiki/Социолошки_преглед

 

Свиме што је предузела, Редакција жели да постигне побољшање квалитета радова, повећање видљивост објављених радова, као и већу њихова цитираност у земљи и иностранству.

Очекујемо и Ваш прилог!