ЕСА састанак националних социолошких удружења
недеља, 17 септембар 2017 17:55

29. Август 2017, 10:00 – 15:00

Пантеон Универзитет


Председавајућа: Су Скот (Sue Scott), УК

Састанку присуствовао и извештај начинио: Владимир Цветковић, члан ССД-а.


Учешће представника Србије са закашњењем, од краја другог дела састанка.

Састанак се одвијао у два сегмента – као пленарни скуп када се дискутовало о општим значајним темама и кроз рад у групама где се раправљало о проблемима на националном нивоу. Састанку су присуствовали представници мање од половине националних удружења.


У пленарном делу представник Британског социолошког удружења је изнео запажање да је људима из УК доста експерата, нарочито у контексту брексита. Перцепција великог дела јавности је да су универзитети генерално против одвајања од ЕУ зато што рачунају на европске образовне и истраживачке фондове, те да универзитети нису слободни, односно, зависни су од ЕУ.


Белешке са групе у чијем раду је учествовао представник Србије (белешке не садрже ко је шта рекао већ само о чему се причало):

Кључне тачке које су учесници групе изнели су:
признање социологије на националном нивоу је проблем;
приступ истраживачким фондовима углавном је немогућ младим истраживачима;
забрињавајућ је притисак ка интердисциплинарности, главна опасност таквог тренда је да се кроз овај процес може изгубити суштина социологије.


Закључци рада група, комбиновано:

А)

Наредни ЕСА председник/председница би требало да се на ЕУ нивоу ангажује/бори за препознавање социологије, нарочито кроз стандарде, и посебно када су у питању индикатори на нивоу практичне политике у областима у којима су социолози најстручнији у теоријском и емпиријском погледу.

Потребан је значајнији рад и промоција радова на другим језицима осим енглеског.

Неопходна је снажнија афирмативна активност у корист младих истраживача.

Административни капацитети универзитета у Европи варирају, кад су у питању апликације и административно руковођење пројектима и сродним активностима, па треба обратити пажњу на то и пружити неку врсту подршке социолошким удружењима и групама којима је то потребно.

Б)

Социолози и национална удружења прикупљају информације и податке али нису у могућности да делују у складу са показатељима. На националним нивоима углавном не постоје механизми за успостављање значајније улоге струке/удружења и боље позционирање у јавном и професионалном оквиру.

Деловање националних и европског удружења требало би да буде активније. Иницијативе, уз подршку ЕСА или националних удружења, треба формулисати на једном нивоу и руководити из једног центра, па циркулисати за коментаре и дораду, радије него покушавати колективни рад, што је према искуствима мање ефикасно.

ЕСА са новим сајтом има посебан простор за националне асоцијације за бољу националну презентацију и сарадњу. Нова платформа такође доноси могућности за дијалог, готово уживо, и врло директну, брзу и ефикасну сарадњу у том смислу.

Део националних удружења скреће пажњу да долази до потискивања социологије из средњег образовања што треба спречити. У том контексту потребно је прикупљати евиденцију о ситуацији на национлном нивоу код европских друштава и радити на афирмацији професије кроз пред-академски образовни систем.

Потребан је рад на бољем балансирању рада и издаваштва на енглеском и на другим језицима, посебно кад су часописи у питању. Треба радити и на бољем балансу међународног признања и међународне категоризације публикација написаних на различититим језицима.

Истакнут је проблем “инредисциплинарне ерозије” - такозвана “изабери и састави”, при чему звања представљају проблем: такви програми не омогућавају дугорочније и стабилно запошљење (тенуре) социолога, што као процес води ка ерозији науке и струке јер тако не добијамо социологе који могу да се баве професијом већ стручњаке који морају да константно раде на сопственом позиционирању на тржишту рада.

Пред крај састанка колегама се обратио актуелни председник ЕСА, Франк Велц (Frank Welz), са врло кратким извештајем о резултатима ЕСА у претходном периоду, као и плановима за будућност. Франк Велц је на крају конференције председавање ЕСА-ом препустио Су Скот из Велике Британије, након гласања које је трајало током конференције.

Коначно, на састанку националних удружења организовано је и гласање присутних представника за новог председавајућег Савета националних удружења. Изабран је Сократис Кониордос из Грчке. Објављивањем резултата гласања и кратким обраћањем новоизабраног председавајућег присутнима састанак је закључен.


Владимир Цветковић
04. Септембар 2017