Дневни рад Скупштинe ССД
уторак, 16 мај 2017 21:23

Скупштина Српског социолошког друштва одржаће се 3. јуна 2017. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са почетком у 13 часова.

 

Дневни ред

Свечани део седнице

1. Додела награде „Радомир Лукић“ за животно дело

2. Додела награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије у 2016. години

Радни део седнице

 1. Избор председавајућег Скупштине ССД и радног председништва

 2. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 23.04.2016.

 3. Извештај о раду ССД за 2016. годину

 4. Финансијски извештај ССД за 2016. годину

 5. Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ за 2016. годину

 6. Предлог допуне Правилника за додељивање награде „Радомир Лукић“ за животно дело

 7. Предлог Правилника за такмичење ученика средњих школа из социологије

 8. Избор једног члана жирија за награду „Војин Милић“

 9. Избор редакције часописа „Социолошки преглед“

 10. Избор председништва ССД

 11. Разно

Право одлучивања на скупштини имају само чланови Друштва. Моле се чланови ССД да регулишу чланарину за 2017. годину (600 динара за запослене и 200 динара за пензионере и незапослене.

Материјал за скупштину Први документ ПДФ - Други документ ПДФ

Преседник Српског социолошког друштва

Проф. др Срђан Шљукић