Ужи избор књига за „Војина Милића“
недеља, 07 мај 2017 09:20

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, жири за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2016. години, у саставу проф. др Владимир Вулетић, проф. др Јасмина Петровић и проф. др Милош Марјановић, донео је одлуку о ужем избору књига за доделу награде.

Жири је избор начинио на основу општих услова дефинисаних Правилником о додели награде „Војин Милић“ (први пут објављени текстови, зборници радова до три аутора, заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја итд).

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следеће 3 књиге – у ужи избор:

  1. MARINKOVIĆ, Dušan., RISTIĆ, Dušan. 2016. Ogledi iz geoepistemologije: prostor – prakse – moć. Novi Sad: Mediterran Publishing.
     
  2. MILENKOVIĆ, Pavle. 2016. Ogledi iz sociologije savremenosti. Novi Sad: Mediterran publishing.
     
  3. TOMANOVIĆ, Smiljka., Stanojević, Dragan., Ljubičić, Milana. 2016. Postajanje roditeljem u Srbiji: sociološko istraživanje tranzicije u roditeljstvo. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.