Шири избор књига за „Војина Милића“
субота, 29 април 2017 22:07

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, жири за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2016. години, у саставу проф. др Владимир Вулетић, проф. др Јасмина Петровић и проф. др Милош Марјановић, донео је одлуку о ширем избору књига за доделу награде.

Жири је избор начинио на основу општих услова дефинисаних Правилником о додели награде „Војин Милић“ (први пут објављени текстови, зборници радова до три аутора, заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја итд).

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следећих 17 књига – у шири избор:

1.    BOŽILOVIĆ, Nikola. 2016. Ogledi o popularnom. Niš: Filozofski fakultet.
2.    CVETIĆANIN, Neven. 2016. Politička mehanika i veština državništva. Beograd: Arhipelag i Institut društvenih nauka.
3.    ДИНИЋ, Драгана. 2016. Малолетнички бракови у Тимочкој Крајини. Београд: Институт за политичке студије
4.    DRAGIŠIĆ Labaš, Slađana. 2016. Aktivno starenje u Beogradu. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet.
5.    ЂОРЂЕВИЋ, Б. Драгољуб. 2016. Култура кафане у огледалу штампе: прилози социолошкој кафанологији. Београд: Службени гласник; Ниш: Машински факултет.
6.    JOVANOVIĆ, Miloš. 2016. Identitet, religioznost, seksualnost: problem identiteta religioznih LGBT osoba u Srbiji. Novi Sad: Mediterran Publishing.
7.    LJUBIČIĆ, Milana M. 2016. Identitet(i) i mentalna bolest : analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima. Beograd: Čigoja štampa: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.
8.    MARINKOVIĆ, Dušan., RISTIĆ, Dušan. 2016. Ogledi iz geoepistemologije: prostor – prakse – moć. Novi Sad: Mediterran Publishing.
9.    МАРЈАНОВИЋ, Милош. 2016. Sociologija. Novi Sad: Školska knjiga.
10.    МИЛЕНКОВИЋ, Павле. 2016. Ogledi iz sociologije savremenosti. Novi Sad: Mediterran publishing.  
11.    МИЛОВАНОВИЋ, Ивана. 2016. Постконфликтно друштво и свакодневница жена: примена метода случаја у истраживању свакодневнице жена Косова и Метохије. Београд: Чигоја штампа; Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу.
12.    MILOŠEVIĆ, Božo. 2016. Sociološki temati: o radu, obrazovanju i kulturi. Novi Sad: Prometej; Niš: Filozofski fakultet.
13.    MOLNAR, Aleksandar. 2016. Borba protiv despotizma na poprištu teorije: Monteskje, Konstan, Tokvil. Novi Sad: Visio mundi science.
14.    ПЕТРОВИЋ, Драгослав Б. 2016. Сабор трубача у Гучи, јуче, данас, сутра: прилог тумачењу једног социокултурног феномена. Ниш: Нишки културни центар.
15.    РАДИСАВЉЕВИЋ Ћипаризовић, Драгана. 2016. Ходочашћа у XXI веку: студије случаја три светилишта у Србији: (Калемегданска Св. Петка, Богородица Ђуниска и Мајка Божја Текијска). Београд: Универзитет, Филозофски факултет
16.    RISTIĆ, Dušan. 2016. Ogledi o regionalnom identitetu / Dušan Ristić, Dušan Marinković, Žolt Lazar. Novi Sad: Mediterran publishing.
17.    TOMANOVIĆ, Smiljka., Stanojević, Dragan., Ljubičić, Milana. 2016. Postajanje roditeljem u Srbiji: sociološko istraživanje tranzicije u roditeljstvo. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.