"Позив за пријављивање кандидаткиња и кандидата за награду "Анђелка Милић"
четвртак, 26 јануар 2017 15:43

"Позив за пријављивање кандидаткиња и кандидата за награду "Анђелка Милић" 2017. године. Награду додељује Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ)."

Позив ПДФ