СИСП о етничким мањинама у Србији
петак, 11 новембар 2016 16:28

Секција за истраживање социјалних покрета ССД састала се 1. новембра 2016. године у Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду. Том приликом, Ксенија Марковић, истраживач-приправник у Институту друштвених наука, одржала је предавање на тему: „Модели политичког представљања националних мањина“.

На почетку излагања Марковићева се посветила питању да ли право на политичко представљање уврстити у колективна права, понудила аргументе за и против, и изнела схватања еминентних теоретичара као што су Лајпхарт, Јанг, Кимлика, Тамир, Пог, и Волцер. Ауторка је затим анализирала процес политичке и друштвене интеграције националних мањина, и показала на примеру Србије и осталих земаља бивше СФРЈ да процеси политичке и друштвене интеграције не само да нису истоветни, већ нужно не морају следити један други. При томе, Србија је најбољи пример постојања високог степена политичке интеграције националних мањина, док је степен друштвене интеграције на изузетно ниском нивоу.

Након изношења дефиниција политичке и друштвене интеграције националних мањина, Марковићева је пружила приказ модела политичког представљања и ефеката њихове примене на процес интеграције, а затим анализирала постојеће моделе политичког представљања националних мањина на територијама бивше СФРЈ. При крају излагања, ауторка се посветила изазовима политичке интеграције националних мањина у Србији и региону.