СИСП о теми: Русија или Запад?
понедељак, 17 октобар 2016 13:49

Секција за истраживање социјалних покрета ССД састала се, 4. октобра 2016. године, у Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду. Том приликом, Ирена Ристић, истраживач у Институту друштвених наука, одржала је предавање на тему: „Русија или Запад: Вечна дилема или крива претпоставка?“.

Ристићева је на почетку истакла да српска историјографија на различите начине тумачи крај 19. века и период стварања националне државе у Србији. Ауторка се првенствено бавила схватањем Николе Пашића да “у српском народу има толико добрих и здравих установа и обичаја да би их требало само чувати и допуњавати оним дивним установама које се налазе у руским и осталим словенским племенима, а са Запада узимати само техничка знања и науку и кориситити се њима у славенско-српском духу” и покушала да одговори на питање до које мере се, с једне стране, афирмативни став према Русији и словенству, а са друге дистанца према тзв. Западу, провлаче кроз изворне политичке документе и партијске програме тог времена. Ристићева се у свом излагању бавила и питањем да ли иза доношења главних политичких и економских одлука у Србији у том периоду стоје (променљиви) спољни и унутрашњи чиниоци, или је оно, напротив, било резултат јасно дефинисане и систематски ширене проруске односно прозападне идеологије.

У дискусији су учествовали Владимир Царевић, Симеон Побулић, Владимир Биланџић, Владимир Ментус, и Владан Станковић.