Социолошко истраживање о ставовима студената на КиМ
субота, 08 октобар 2016 20:39

Објављена је књига Студенти на северу Косова и Метохије: резултати емпиријских истраживања ставова, коју су уредили и приредили Урош Шуваковић и Јасмина Петровић (Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 160 стр.).

У предговору за ову књигу приређивачи кажу да „објављивањем ове књиге стављају на увид научној јавности најзначајније резултате емпиријских истраживања спровођених међу студентском популацијом на северу Косова и Метохије у периоду од 2009. до 2014. године“. Приређивачи такође истичу да „овом публикацијом желимо да резултате до којих смо дошли поделимо с другим припадницима академске заједнице, сматрајући их релевантним за извођење бројних научних закључивања. Такође, биће нам драго уколико их доносиоци политичких одлука буду узели у обзир, јер би се име нагласила и друштвена оправданост нашег истраживања“.

Цела књига може се преузети овде.