Реферати
 

Реферати за предстојећу конференцију ССД:
Сто година социологије у Србији

 

 

Божо Милошевић:
Социологија сељачког друштва
Сретена Вукосављевића: значај примарног
искуства за разумевање села и сељака


Наталија Јовановић:
Почеци Социологије образовања
на југословенском простору


Радивој Степанов и Ана Нешић:
Социологија права у правној култури Србије


Жељко Љ. Крстић:
Историјска социологија   затвора у Србији:
од окова до „наруквице“


Владимир Зарић:
Социологија задругарства Михаила Аврамовића


Зоран Аврамовић:
Социолошко знање и незнање
у уџбеницима социологије


Анђелка Милић:
Социолошко  истраживање  породица:
између индивидуалних прегнућа и
друштвених (не)прилика


Зоран Гудовић:
Радомир Лукић као социолог и
правни мислилац


Радош Смиљковић:
Конституисање Политичке социологије у
наставно научну дисциплину Факултета
политичких наука у Београду


Сандра Раденовић:
Социологија на Медицинском факултету
Универзитета у Београду:
медицинска социологија,
медицинска етика и
биоетика – изазови и перспективе


Урош В. Шуваковић:
Допринос Арчибалда Рајса социолошком
проучавању међуратног српског друштва


Саша Б. Бован:
Социолошка теорија права
Живана Спасојевића


Силвано Болчић:
Искуства и домашаји  „ангажоване“
социологије у Србији током
протеклих пет деценија


Мирјана Бобић, Марина Благојевић:
О старим и новим популационим
изазовима Србије


Иван Јовановић:
Слободан Јовановић као социолог


Љубинко Милосављевић:
Социјално-теоријска
мисао у делу Слободана Јовановића


Милојица М. Шутовић:
„Радикална социологија” и
„социолошка имагинација”
Светозара Марковића


Нина Кршљанин:
Валтазар Богишић – социолошки
приступ праву и правној историји


Миодраг Ранковић:
Еволуција и инволуција
новог империјализма