Одржана скупштина ССД
понедељак, 19 март 2012 23:51

Српско социолошко друштво је, 18. марта 2012, одржало своју редовну скупштину. Једногласно је усвојен Извештај о раду ССД између две скупштине (укључујући и задатке ССД у наредном периоду), као и Финансијски извештај за 2011. годину.

Највише расправе водило се око назива награде ССД-а за најбољу књигу из области социологије. Одлучено је да ова награда понесе име Војина Милића. За чланове жирија изабрани су Миодраг Ранковић, Божо Милошевић и Драгољуб Ђорђевић.

У колективно чланство ССД примљени су Центар за емпиријска истраживања религије и Војвођанска социолошка асоцијација.

Суд части је замољен да унесе извесне измене и допуне у предложени Морални кодекс ССД, како би пречишћена верзија предлога била усвојена на следећој скупштини.

Овлашћено је Председништво ССД да формулише и предложи процедуру предлагања кандидата из редова ССД за чланове САНУ.

Такође је Председништво ССД задужено да припреми предлог правилника о додељивању награде ССД за животно дело у области социологије.

Сви документи везани за ову скупштину – усвојени извештаји и правилници, као и потпунији записник о раду скупштине, биће ускоро постављени на овај сајт, у рубрици „Документи“.