Умро Петар Козић

Petar KozićПрофесор Петар Козић, један од оснивача огранка Српског социолошког друштва у Нишу (1964), умро је 12. фебрурара 2012, у 84. години. Кремација ће се обавити у петак 17. фебруара 2012, у 15.30, на Новом гробљу у Београду.

Петар Козић је рођен у Пироту (1928), где је завршио гимназију (1947). Дипломирао је на Филозофском факултету у Скопљу (филозофско-педагошко-психолошка група предмета, 1952), где је магистрирао (1959) и докторирао (1965) са тезом: „Социолошка мисао Филипа Филиповића“. Тезу је касније проширио и објавио у две књиге (први том 1969, а други 1979).

Након дипломирања, Козић је радио као професор гимназије и учитељске школе у Пироту. Пошто је магистрирао, постао је сарадник у Заводу за историју радничког покрета Србије, у Београду. Од 1960. године је био предавач, доцент и ванредни професор на Правно-економском (касније Правном) факултету у Нишу. Од 1974. године је био ванредни и редовни професор Факултета организационих наука у Београду, до пензионисања.

Осим опште, теоријске социологије и филозофије, држао је наставу из социологије рада, социологије образовања, индустријске социологије и социологије образовања. На последипломским студијама је предавао методологију научноистраживачког рада и теорију организације. Радио је и на другим факултетима: Техничком, Медицинском, Економском, Филозофском и Факултету заштите на раду у Нишу, као и на Факултету политичких наука, Учитељском факултету и Факултету за менаџмент „Браћа Карић“ у Београду.

Из свих научних дисциплина које је предавао, проф. Козић је објавио око две стотине чланака, монографија, приручника и уџбеника. Учесник је на многим научним скуповима у земљи и иностранству. Као стипендиста пољске владе, 1962. године је био на десетомесечном усавршавању при Универзитету у Варшави, а потом, и на студијском боравку у Мађарској, Пољској и СССР.

На Правном факултету у Нишу био је и шеф Катедре за општу социологију и историју државе и права, а онда и продекан истог Факултета. На ФОН-у је  био шеф Катедре за економију, социологију и филозофију.

Био је први главни и одговорни уредник часописа  „Теме“ (тада „Марксистичке теме“, 1977). Објавио је књиге: „Социолошке скице“ (1963), „Социологија“ (1966, више издања), „Социологија: увод у марксистичку науку о друштву“ (1969, више издања), „Марксизам и теме савременог друштва“ (1978, више издања) итд.

Био је посланик Скупштине Србије, члан Просветног савета Србије и председник Савета факултета (Правног у Нишу, Факултета организационих наука и Учитељског факултета у Београду), председник Центра за марксизам Универзитета у Београду, председник Управног одбора за уџбенике и наставна средства у Београду, руководилац и члан Савета истраживачких пројеката и др.

За свој рад проф. Петар Козић је добио више награда, похвала и повеља, међу којима и Орден рада са златним венцем, Орден рада са црвеном заставом, Орден рада заслуга за народ са сребреним зрацима и Осмосептембарску награду града Пирота.