Председништво

На редовној годишњој скупштини Српског социолошког друштва, одржаној у Косовској Митровици 3. јуна 2017. године, за чланове Председништва ССД изабрани су:

Проф. др Јасмина Петровић, председница Српског социолошког друштва
Проф. др Срђан Шљукић, члан
Проф. др Вера Вратуша, члан
Проф. др Слађана Драгишић Лабаш, члан
Проф. др Гордана Стојић, члан
Проф. др Урош Шуваковић, главни уредник часописа Социолошки преглед
Др Слободан Мрђа, секретар