Председништво

На редовној годишњој скупштини Српског социолошког друштва, одржаној на Филозофском факултету у Новом Саду, 11. јуна 2022. године, за председника и чланове Председништва Српслог социолошког друштва изабрани су:

 

Проф. др Жолт Лазар, председник Српског социолошког друштва

Проф. др Јасмина Петровић, члан

Проф. др Јован Базић, члан

Проф. др Слађана Драгишић Лабаш, члан

Проф. др Слободан Миладиновић, члан,

Проф. др Снежана Стојшин, главна уредница часописа Социолошки преглед

Др Слободан Мрђа, секретар