Управа 1983.

Председништво:

1. Мирослав Ђорђевић, в.д. председника, Нови Београд, Трећи булевар 114/11, тел. 134-795.

2. Неца Јованов, потпредседник, 11030 Београд, Жарка Пуцара 23, тел. 554-726

3. Весна Грбовић, секретар,11030 Београд, Пожешка 99/1, тел. 557-758

4. Гордана Каћански-Удовички, благајник, председник Секције за социјалну политику и заштиту, Завод за проучавање социјалних проблема града Београда, Београд, Руска 4, тел. 489-126

5. Весна Пешић, Виша школа за социјалне раднике, 11000 Београд, Георги Димитрова 35, тел. 337-097

6. Марија Богдановић, Филозофски факултет у Београду, 11000 Београд, Чика Љубина 18-20, тел. 639-222

7. Владимир Гоати, Институт друштвених наука, 11000, Београд, Народног фронта 45, тел. 642-955

8. Милован Митровић, председник Секције социолога Удружења Социолога и филозофа Војводине, Правни факултет у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Валтера Перића, 1, тел. 021/369-681

9. Драган Станимировић, председник Огранка Ниш, Правни факултет у Нишу, 18000 Ниш, Трг ЈНА 11, тел. 018/22-221

10. Војин Радомировић, председник Огранка Крагујевац, 34000 Крагујевац, Михаила Ивеше 1/2, тел.034/68-524

11. Милан Недељковић, председник Огранка Крушевац, 37000 Крушевац, Педагошка академија, Луке Ивановића 13, тел. 037/27-464

12. Бранко Јовановић, председник Огранка дринско-колубарског, ОУР Вискоза, 15300 Лозница, тел. 015/82-411/181

13. Милоје Грбовић, одговорни уредник Билтена Социолошког друштва Србије, Веће Савеза синдиката Србије, Београд, Моше Пијаде 14/VII, тел. 333-493

14. Угљеша Звекић, координатор Социолошке трибине, Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, Грачанидка 18, тел. 643-025

15. Аљоша Мимица, главни и одговорни уредник часописа Социолошки преглед, Филозофски факултет у Београду, 11000 Београд, Чика Љубина 18-20, тел. 639-222

16. Сретен Вујовић, председник Секције за урбану социологију, Филозофски факултет у Београду, Чика Љубина 18-20, тел. 639-222/172

17. Мирјана Тодоровић, председник Секције за социологију права, Правни факултет, 11000 Београд, Булевар Револуције 67, тел. 341-501

18. Божидар Јакшић, председник Секциие за социологију социјалних покрета, Институт за међународни раднички покрет, Београд, Трг Маркса и Енгелса 6, тел. 335-061/722

19. Милена Давидовић, председник Секције за социологију миграција, Институт друштвених наука, Београд, Народног фронта 45, тел. 642-955

20. Зоран Манојловић, председник Секције за социјологију рада, Градско саобраћајно предузеће, Београд, Змај Јовина 37, тел. 627-411/175

21. Слободан Цанић, председник Секције за масовно комуницирање и јавно мнење, Центар РТБ за истраживање програма и аудиторијума, Београд, Сердар Јанка Вукотића 32/10, тел. 543-230

22. Срећко Михајловић, председник Секције за социологију омладине, Институт друштвених наука, Београд, Народног фронта 45, тел. 642-955

23. Триво Инђић, председник Секције за социологију културе, Завод за проучавање културног развитка, 11000 Београд, Риге од Фере 4, тел. 621-136

24. Иван Јанковић, в.д председник секције за социологију девијација, Институт за испитивање материјала – Центар за становање, Београд, Војводе Мишића 23, тел.652-419

25. Вукашин Павловић, председник Секције за социологију политике, Факултет политичких наука, 11000 Београд, Јове Илића 165, тел. 471-911

26. Милан Николић, председник Секције за социологију села, Институт за економику пољопривреде, 11000 Београд, Цара Уроша 54, тел. 620-354/006

27. Анђелка Милић, Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, тел. 639-222

28. Милка Милојевић-Лубурић, председник Секције наставника марксизма, 11070 Нови Београд, Ивана Рибара 203/23, тел. 172-781

29. Драгољуб Мићуновић, председник Секције за социолошке теорије, Институт друштвених наука, Народног фронта 45, тел. 642-955

30. Ђорђије Ускоковић, часопис Гледишта, Београд, Маршала Тита 16, тел. 681-644

Надзорни одбор:

1.Првослав Вучковић, Комисија за идејни рад ЦК СК Србије, Нови Београд, Лењинов булевар 6, тел. 620-476

2. Војислав Бубања, Центар за социјални рад СО Савски венац, Београд, Ломина 17, тел. 644-665

3. Ђорђије Ускоковић, часопис Гледишта, Београд, Маршала Тита 16, тел. 681-644

Самоуправна контрола:

1. Милош Буквић, Виша школа војних наука, Београд, Љутице Богдана 2/1

2. Зоран Манојловић, председник Секције за социјологију рада, Градско саобраћајно предузеће, Београд, Змај Јовина 37, тел. 627-411/175

3. Милан Младеновић, Градско правобранилаштво самоуправљања, Београд, Светозара Марковића 42, тел.687-099