Зоран Аврамовић (1999-2000)

Зоран Аврамовић (1999-2000)Зоран Аврамовић (Сталаћ, 1949), дипломирао социологију на Филозофском факултету у Београду (1976), докторирао на Филолошком факултету у Београду (1992). Радио као професор социологије у Првој београдској гимназији (1976-1991), као истраживач у Заводу за проучавање културног развитка Србије у Београду (1991-1995) и као научни сарадник у Институту за педагошка истраживања у Београду (1995-). У звање научног саветника изабран 2001, у звање ванредног професора 2004. (Филозофски факултет, Косовска Митровица), а у звање редовног професора 2007. (Универзитет Мегатренд). Објавио петнаестак књига, преко сто научних и стручних радова и близу двеста радова различитог жанра (студије, истраживања, полемике, критике, есеје, рецензије). Поднео је више од 30 саопштења на научним националним и међународним скуповима, који су објављени у изводима или у целини. Учествовао је у Бугарској, Солуну и Букурешту на три научне конференције о културним и образовним питањима у балканским државама (1998, 2001. и 2006). Био је уредник у редакцији часописа Theoria (1989-1990) и заменик главног уредника, а у редакцији Социолошки преглед заменик (1997-1998), те главни уредник (1999-2000). Уредник је научних часописа Зборник за педагошка истраживања и Managing Global Transitions (International research Journal). Књиге: Социјализам и могућности реформе (1989), Повратак грађанског друштва (1990), Задужбине, фондови, фондације, легати у култури Србије (1992), Друго лице демократије (1998), Политика и књижевност у делу Милоша Црњанског (1994, више издања), Уџбеник-култура-друштво (1999), Демократија у школским уџбеницима (2000), Агресија под окриљем демократије: Србија и "међународна заједница" током 1999. и 2000. године (2000), Невоље демократије у Србији: 1990-2000. (2002), Држава и образовање (2003), Чији је књижевник и његово дело: расправа о културном идентитету српске књижевности (2003), Социологија (2003), Култура (2006), Апорије образовања за демократију (2006), Срби у гету демократије (2007), Социологија и књижевност (2008), Родомрсци (2009), Наставник између теорије и наставне праксе (2010, заједно са З. Вујачић), Социолошка осматрачница културе и образовања (2011).