Божидар Јакшић (1985-87)
Божидар Јакшић (1937-), дипломирао филозофију у Сарајеву, а магистрирао (1970) и докторирао (1974) социологију на Филозофском факултету у Београду. Радио на Институту за филозофију и друштвену теорију, где је био и директор. Главни уредник Социологије (1989-1991). Био председник Српског социолошког друштва (тада Социолошког друштва Србије) 1985-1987. Објавио: Хисторија и социологија (1976) Милсова критика америчког капитализма (1980), Свест социјалног протеста (1986), Време револуције?: револуција и стабилизација (1989), Балкански парадокси: огледи о распаду Југославије (2000), Људи без крова: живот избеглица и расељених Рома са Косова у Црној Гори (2002), Митарење чудовишта: дефицити политичких промена у Србији (2004), Бука и бес: о праву на критичко мишљење (2005), Милсова критика друштва организоване неодговорности (2007).