Марина Благојевић (1992-1994)
Марина Благојевић (1958-), дипломирала (1982), магистрирала (1989) и докторирала (1990) социологију на Филозофском факултету у Београду, где је радила у звању асистента (1985), доцента (1991) и ванредног професора (1995-2000). Сада је научни саветник у Институту за социолошка и криминолошка истраживања у Београду и директор „Altera MB“ истраживачког центра за род и етницитет у Будимпешти. Била је гостујући професор у САД, Немачкој, Мађарској, Црној Гори, а сада је гостујући професор у Босни и Херцеговини. Предавала је родне студије на CEU (Gender Department; Будимпешта, 1998-2001). Њена главна интересовања су истраживања родних и етничких односа. Урадила је студију о социјалном статусу жена на Балкану, за Европски парламент (2003). Члан Enwise експертске групе (од 2004), коју је основала Европска комисија, с циљем да проучава и извештава о положају жена научника у земљама у развоју. Као експерт је била ангажована и од стране UNDP, IFAD-а и различитих влада у региону Балкана. Била је председница Српског социолошког друштва (тада Социолошког друштва Србије) 1992-1994. Објавила: Жене изван круга: професија и породица (1992), Родитељство и фертилитет: Србија деведесетих (1997), Knowledge Production at the Semiperiphery: a gender perspective (2009).