Милован Митровић (2004-2008)
Милован Митровић (Жупањац, 1948-), дипломирао социологију на Филозофском факултету у Београду (1972), докторирао на Правном факултету у Београду (1979). На Правном факултету у Новом Саду асистент и доцент (1973-1983), професор социологије на Факултету техничких наука у Новом Саду (1983-1987), на Филозофском факултету у Новом Саду (1987-1992), на Филозофском факултету у Београду (1992-2003) и на Правном факултету у Београду (2003-). Од 1990. редовни професор. Од 1997. до 1999. био и управник Одељења за социологију. Био руководилац два већа социолошка пројекта: „Друштвене промене и противречности у развоју села, сељаштва и пољопривреде у Југославији" (1980-1985) и „Промене друштвених структура и образаца културе" (1985-1990). Члан је Одељења друштвених наука Матице српске и главни уредник Зборника за друштвене науке Матице српске (2000-2004). Био и председник Југословенског удружења за социологију (1989-1991) и председник Српског социолошког друштва (2004-2008). Објавио око 150 радова из историје југословенске и српске социологије, опште и руралне социологије, етносоциологије и социологије права. Дела: Југословенска предратна социологија (1982); Наше село између прошлости и будућности (1989); Социологија села (1998); Српско село (1999); Социологија (2005); Увод у социологију и социологију права (2006). Основи социологије и социологија права (2009, заједно са Сашом Б. Бованом), Sociologjia: nocionet themelore dhe problemet (2010).