Дневни ред Скупштине Српског социолошког друштва

На основу чл. 11. став 2 и 4 Статута Српског социолошког друштва, сазивам редовну годишњу Скупштину Српског социолошког друштва која ће се одржати 10. новембра 2018. године на Филозофском факултету у Нишу, са почетком у 1715 часова, сала 302. За седницу предлажем следећи

Дневни ред


Свечани део седнице:
1. Додела награде „Радомир Лукић“ за животно дело;
2. Додела награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области
социологије у 2017. години.

Радни део седнице:
1. Избор председавајућег Скупштине ССД и радног председништва;
2. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 03.06.2017. године;
3. Извештај о раду ССД за 2017. годину;
4. Финансијски извештај ССД за 2017. годину;
5. Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ за период јун 2017
- јун 2018. године;
6. Предлог измена и допуна Статута ССД;
7. Предлог новог Правилника o награди „Војин Милић“;
8. Избор једног члана жирија за награду „Војин Милић“;
9. Предлог за учлањење ССД у ИСА (International Sociological Association);
10. Разно.


Председница Српског социолошког друштва
Проф. др Јасмина Петровић

Дневни ред у ПДФ формату