Извештај о раду трибине секције за истраживање социјалних покрета у периоду шк. 2017/2018. година

Секција за истраживање социјалних покрета, као организациони облик деловања Српског социолошког друштва, од 2014. године одржава Трибину са предавањем и дискусијом, једанпут месечно. По устаљеном договору, то је први уторак у месецу, са почетком у 18 часова. Трибине се одржавају у простору Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.

 

Предавачи на трибини су били научни радници свих генерација, запослени у научним институтима и на факултетима Београдског универзитета. Теме су биле различите, односиле су се на теорију и праксу, из области социологије, политикологије, историје СФРЈ, до проблема ГМО или поплава и проблема девастираних шума у Србији. Предавачи су увек били најкомпетентнији из те области, који су објавили више књига о поменутом проблему, или им је то била докторска дисертација. Одржано је 38 трибина.

ПРЕГЛЕД ПРЕДАВАЊА И ПРЕДАВАЧА ЗА ПЕРИОД ШК. 2017/2018. ГОДИНА:

1. Симеон Побулић, дипломата у пензији: "Крај  II светског рата на тлу Југославије. Дејства партизанских јединица и однос према квислиншким снагама",. 19. 09. 2017.

2. др Слободан Селинић, историчар, виши научни сарадник Института за новију историју Србије: " Језички спор 1967. и реаговања у Србији". 3. 10. 2017.

3. др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета у Београду: "Политички прогони професора Правног факултета" (са видео презентацијом). 7. 11. 2017.

4. др Миле Бјелајац, научни саветник, директор Института за новију историју: "ЈНА - настанак, развој и распад". 5. 12. 2017.

5. проф. др. Велимир Абрамовић, теслијанац, "Економија и нови светски поредак". 6. 02. 2018.

6. др Вера Дудац Додић, виши научни сарадник Института за новију историју Србије. "Жене у социјалистичкој Југославији - да ли се еманципација догодила?". 6. 03. 2018.

7. др Миодраг Гаталовић, виши  научни сарадник Института за савремену историју:" државна политика Југославије према Косову и Метохији од 1958. до 1965. године". 17. 04. 2018.

8. Милош Б. кнежевић, правник и политиколог: Косово - дешавања, питања и покушај решења". 8. 05- 2018.

Школска 2018/ 2019. година:

1. др Ранко Совиљ, научни сарадник института за друштвене науке: "Утицај глобализације на пословање банака и брокерских друштава". 2. 10. 2018.

2. др Сања Стојковић Златановић, "научни сарадник Института друштвених наука: "Радноправни положај здравствено рањивих група". 6. 11. 2018.

Радећи у крајње скромним условима и без финансијске помоћи, Трибина Секције за истраживање социјалних покрета опстаје већ пету школску годину захваљујући раду др Дубравке Стајић, вишег научног сарадника Института друштвених наука у пензији и др Наде Новаковић, научног сарадника Института друштвених наука, као и помоћи др Слободана Мрђе, секретара Друштва, коме се и овом приликом захваљујем.

Било би корисније због едукације, а још више због вештине јавног говора која је неопходна социолозима ма где били запослени, да сесијама Трибине присуствује већи број социолога. Користи овом прилику да позовем на сарадњу као предаваче и колеге из Новог Сада и Ниша.

С поштовањем,

медијатор Трибине

др Дубравка Стајић

виши научни сарадник у пензији

 

Београд, 26. новембар 2018. године